RADIAAN oü

TEENUSED

Geoalus (Ehitusgeodeetilised uurimistööd)- vajalik teostada enne projekti või detailplaneeringu koostamist.

Teostusjoonis - teostatakse peale ehitusobjektide valmimist. Teostusjoonised on ehitiste täitedokumentatsiooni hulka kuuluvad kohustuslikud dokumendid.

Ehitusjärgne kontrollmõõdistus- mõõdistus tööd koostatakse peale ehitusobjekti valmimist. Plaanile kantakse kõik ehitustööde käigus rajatud objektid ning esitatakse omavalitsusele. Joonised on vajalikud kasutusloa saamiseks.

Hoone mõõdistamine- olemasolevate hoonete täpne mõõdistus.

Maaaluste kaablitrasside asukoha määramised- erinevate tehnovõrkude asukoha määramine looduses Radiodetection RD2000 abil.