Ehitusjärgne kontrollmõõdistus

Ehitusjärgset kontrollmõõdistust ehk teostusmõõdistamist sooritatakse enamasti ehitamise lõppedes ning mõõdistamise käigus kujutatakse ehitamise jooksul tehtud muudatusi.

Ehitusjärgne teostusjoonis sisaldab:
  • ehitamise käigus tehtud muudatusi;
  • säilinud ehituseelset maapealset situatsiooni;
  • maa-aluseid tehnovõrke.
Ehitusjärgsel teostusjoonisel on lisaks toodud välja ehitatud hoonete kõrgused ning nurgapunktide koordinaadid.

Geodeedi poolt allkirjastatud ehitusjärgset kontrollmõõdistust on vaja ehitise kasutusloa taotlemisel.

Teostatud kontrollmõõdistused vastavad Majandus- ja taristuministeeriumi 14. märtsil 2016 vastu võetud määrusele nr 34.

Küsi pakkumist!
Email again:
palun täitke kõik tärniga väljad